Norbert van Workum

Norbert van Workum

Norbert van Workum

Property Manager

Per januari 2023  is Norbert in dienst getreden als Property Manager bij het Property Management team binnen Spring Real Estate. Norbert is als Property Manager het directe aanspreekpunt voor huurders en leveranciers, waarbij hij zich richt op de dagelijkse communicatie en het verhogen van de huurdertevredenheid. Samen met de Technisch Manager, verantwoordelijk voor het onderhoud binnen de portefeuille, Wet & Regelgeving, Project Management en implementatie van ESG, heeft Spring Property Management de optimale balans tussen techniek en menselijk contact.