Business Assets Valuations

Een full service taxatieafdeling voor onafhankelijke herbouwwaardetaxaties in heel Nederland en daarbuiten.

  • Doelgerichte aanpak, toegewijd team, specialistische kennis
  • Full service taxatieafdeling voor onafhankelijke herbouwwaardetaxaties in heel Nederland en daarbuiten
  • Brede kennis op het gebied van de bouwkundige aspecten van uw vastgoed
  • Taxaties volgens betrouwbare richtlijnen

Betrouwbare waardering door onafhankelijke specialisten
Om onderverzekering van uw opstallen te voorkomen dienen deze elke zes jaar getaxeerd te worden in overeenstemming met artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. De bouwkundigen in ons toegewijde team bezitten de juiste, specialistische kennis om deze taxaties uit te voeren. Daarbij worden ze ondersteund door eigen onderzoek en informatiebronnen uit de markt. Door hun bredere taxatiekennis en jarenlange ervaring leveren zij een betrouwbaar resultaat dat breed geaccepteerd wordt, zodat uw risico op onderverzekering afgewend is.

Doelgerichte aanpak aangepast naar klantenwensen
Door hun doelgericht aanpak kunnen onze taxateur efficiënt te werk gaan waarbij voldoende ruimte is voor uw wensen. Hierbij houden wij natuurlijk wel altijd vast aan onze eigen taxatiestandaarden, alsmede de handelingsrichtlijnen van genormeerde instanties zoals de IVS, NBB, en RICS.

Hoogopgeleide taxateurs, breed netwerk
Wij stellen hoge eisen aan onze taxaties en dat kan alleen als we diezelfde eisen stellen aan onze taxateurs. Onze taxateurs hebben ruime ervaring en certificeringen van de RICS en Verenigd Register van Taxateurs (VRT). Wij maken gebruik van (inter)nationaal geaccepteerde rekenmodellen en hebben een breed netwerk met daarin aanvullende kennis over taxaties voor verschillende andere doeleinden, zoals jaarrekeningen, financieringen en aan- of verkooptransacties.

Pieter Zijlmans MSc MRICS VRT

Partner Spring Valuations