Pieter Zijlmans MSc MRICS VRT

Pieter Zijlmans MSc MRICS VRT

Pieter Zijlmans MSc MRICS VRT

Partner Business Assets Valuations

Pieter begon zijn carrière in de waardering van vaste activa bij bij Duff & Phelps. Daarna is hij heeft hij de Europese waarderingspraktijken bij Kroll en Marsh opgezet. Hij heeft ervaring in een breed spectrum aan industrieën en sinds 2004 taxatiedienstverlening verzorgd voor bedrijven met vestigingen in Nederland, Europa, Amerika, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Australië.

Op 1 januari 2022 heeft Pieter de overstap gemaakt naar Spring Real Estate om leiding te geven aan het Business Assets Valuations Team.

Het landelijk opererende team zal zich onder andere focussen op taxaties van te verzekeren waarde van onroerend goed, machines en bedrijfsinventarissen alsmede de marktwaarde van machines en bedrijfsinventaris en breder waarderingsadvies.