Spring Property Management ontvangt ISAE 3402 Type II certificering

Spring Property Management ontvangt ISAE 3402 Type II certificering

Spring Property Management, onderdeel van Spring Real Estate, heeft de ISAE 3402 Type II certificering behaald. Persoonlijke aandacht en slimme digitalisering zijn nu aangevuld met deze internationaal erkende kwaliteitstandaard.

Spring Property Management heeft de ISAE 3402 Type II certificering ontvangen. Om er zeker van te zijn dat Property Management aan het internationaal erkende controlestandaard voldoet, heeft een externe accountant de kwaliteit en competentie van de Property manager beoordeeld en het certificaat afgegeven.

Wat is ISAE?

ISAE staat voor International Standard on Assurance Engagements. ISAE 3402 Type II documenteert de controle en beheersing van alle uitbestede processen. Dit draagt bij aan transparantie en verantwoording en biedt vertrouwen aan uitbestedende organisaties en stakeholders, omdat de juiste controlemaatregelen zijn geïmplementeerd om risico’s te beheren en de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

Het ISAE 3402 rapport geeft gedetailleerd inzicht in de wijze waarop een dienstverlener de beheersing en beveiliging van de aan haar uitbestede diensten heeft geregeld (Type I) en in de praktijk uitvoert (Type II).

Het “Type II” certificaat beoordeelt dus niet alleen de opzet en implementatie van de interne controles, maar ook de effectiviteit van controlemaatregelen gedurende minimaal zes maanden. Type II bevat een verklaring van de auditor waarin bevestig wordt dat de beschreven maatregelen hebben gewerkt.

ISAE certificaat voor Spring Property Management

De ISAE 3402 Type II certificering, toont aan dat Spring Property Management effectief toezicht houdt op hun processen en de naleving van relevante wet- en regelgeving is gewaarborgd.

Spring Property Management is trots op dit kwaliteitsniveau en biedt met dit certificaat vertrouwen aan klanten en stakeholders over de organisatieprocessen. De certificering is een bevestiging van de goede kwaliteit van de dienstverlening.

 

Meer weten over wat Spring Property Management voor jou kan betekenen? Neem gerust contact op voor een gesprek via +31 (0)20 658 95 98 of mail naar info@springrealestate.com.

Reageren is niet mogelijk