De Vergeten Waarde: Waarom Onderverzekering een Groot Risico voor Uw Vastgoed is

De Vergeten Waarde: Waarom Onderverzekering een Groot Risico voor Uw Vastgoed is

Op de markt voor vastgoedontwikkeling zijn marktwaarde en aanvangsrendementen gemeengoed. Vaak is er echter veel minder aandacht voor de ontwikkeling van de bouwkosten en herbouwwaarde in het licht van de verzekering. Dit terwijl er op het gebied van de bouwkosten de afgelopen jaren stormachtige ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Dit kan leiden tot een sluipend risico voor de vastgoedeigenaar, omdat er ongemerkt sprake kan zijn van onderverzekering. Een risico dat vaak pas aan het licht komt in geval van schade, en dan is het te laat.

Wat is onderverzekering en welke impact kan het hebben?

Als u onderverzekerd bent, krijgt u bij schade alleen een evenredig deel van de werkelijke schade vergoed. Verzekeraars vergoeden de totale schade niet, omdat uw verzekerde bedrag niet overeenkomt met de daadwerkelijke herbouwwaarde. U heeft een lagere premie betaald voor een lager verzekerd bedrag en daarom heeft u ook geen recht op een volledige vergoeding. Tevens heeft de verzekering geen herbouwplicht, wat bij een vaste taxatie wel het geval is.

Stel, er ontstaat een brand in uw object en het schadebedrag is €600.000. Zoals in bovenstaand voorbeeld heeft u uw object voor €3.500.000 verzekerd. Een expert stelt vervolgens vast dat de daadwerkelijke herbouwwaarde €5.000.000 is. Een verzekeringsmaatschappij keert dan naar verhouding uit. Dit betekent dat maar 70% (€3.500.000 / €5.000.000) van het schadebedrag wordt vergoed. U ontvangt een vergoeding van €420.000 (€600.000 x 0,7). De overige €180.000 moet u zelf bijpassen.

Indexatie en garantie tegen onderverzekering zijn niet voldoende

Veel verzekeringen zullen de opgegeven herbouwwaarde indexeren en bieden soms ook een garantie tegen onderverzekering. Bij indexatie wordt een algemene trend gevolgd en zal niet gekeken worden of deze wel van toepassing is op uw object. De werkelijke herbouwwaardeverandering kan voor uw object veel hoger of lager zijn. Bovendien wordt deze index toegepast op de eerder opgegeven waarde. Mocht die niet juist zijn, dan wordt dat door indexatie niet gecorrigeerd.

Weet dat garantie tegen onderverzekering slechts de maximaal uit te keren schade verhoogt, maar dat het geen verplichting is voor de verzekeraar om te herbouwen. Zij kunnen in het geval van onderverzekering dus volstaan met het uitkeren van het maximale bedrag en zich verder niet meer met de schade bemoeien.

Taxatie is de enige juiste maatstaf

Door een herbouwwaardetaxatie te laten uitvoeren bent u in één keer van alle onzekerheid af. De juiste waarde wordt verzekerd, er is geen risico op onderverzekering of discussie met de verzekeraar in het geval van schade, en door regelmatige updates ontstaat er geen afwijking ten opzichte van een geïndexeerde waarde.

Benieuwd naar wat Spring Valuations en haar innovatieve benadering voor u kan betekenen met betrekking tot herbouwwaarde en portfolioanalyse? Kom uw licht opsteken bij onze stand op de PROVADA in Hal 10, stand 11, bezoek ons online op www.springservices.com, of neem contact op met Pieter Zijlmans MSc MRICS VRT via +31 (0) 20 658 95 98 of pieter.zijlmans@springservices.com.

Reageren is niet mogelijk